Архівний відділ

Ірпінської міської ради

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


Ірпінський міський державний архів (сучасна назва – Архівний відділ виконавчого комітету Ірпінської міської ради) протягом багатьох років виконує почесну і благородну місію збереження і примноження документальної національної історичної пам'яті Приірпіння.

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30.12.1962 р. «Про віднесення в підпорядкування обласних (промислових) рад депутатів трудящих поселень Української РСР в ведення Київської обласної (промислової) ради депутатів трудящих» було передане в підпорядкування місто Ірпінь з селищами міського типу Буча, Ворзель, Гостомель та ім. Коцюбинського до Київської обласної ради.

Ірпінський міський державний архів створений у 1963 році. Рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради депутатів трудящих №83 від 21.03.1963 року «Про розміщення Ірпінського міськдержархіву» Ірпінський міський державний архів отримав приміщення у смт.Клавдієво по вул.Франка, 4 в одному з будинків, що належав Клавдієвській середній школі /підстава: ф.1, оп.1, од.зб.15, арк.330/. З 1963 р. по 1965 р. Ірпінський архів знаходився в смт.Клавдієво Ірпінської міської Ради депутатів трудящих вул. Франко, 4.

На виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 27.09.1963 р. №1107 «Про заходи по поліпшенню архівної справи в республіці» Ірпінська міська влада розглядала питання розвитку архівної справи в Ірпінській промисловій зоні, в зв'язку з чим прийнято рішення Ірпінського міськвиконкому від 15.10.1963 р. №2003 «Про заходи по поліпшенню архівної справи в Ірпінській промисловій зоні». Виконавчий комітет Ірпінської міської ради депутатів трудящих цим рішенням ухвалив до 01.01.1964 р.  Ірпінському міськдержархіву забезпечити прийом документальних матеріалів на державне зберігання від установ, організацій та підприємств промислової зони по 1959 рік включно та створити необхідні умови до покращення зберігання документів та забезпечення видачі довідок трудящим.

З метою подання цим установам, організаціям та підприємствам практичної допомоги в упорядкуванні зазначених документів при Ірпінському міськдержархіві цим же рішенням створена госпрозрахункова група, затверджене Положення про госпрозрахункову групу по упорядкуванню документів установ, організацій та підприємств Ірпінської промислової зони, яка діє до цього часу.

З 1965 р. по 1999 р. Ірпінський міський державний архів знаходився в смт.Ворзель, вул.Великого Жовтня, 33 (архівне сховище пл.35 м2).

В зв'язку із збільшенням кількості фондів та значним збільшенням надходжень документів в архівний відділ на постійне зберігання рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради №71 від 24.02.1998 р. Ірпінському міському державному архіву виділено приміщення на першому поверсі площею 352,7 м2(площа 6 архівосховищ – 92 м2 місткістю 22270 од.зб., загальна протяжність стелажного обладнання 707 м.пог.), в багатоповерховому будинку в м.Ірпінь по вул.Шевченка, 5, де й до цього часу знаходиться архівний відділ виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

В зв’язку із змінами, які відбулися в системі управління архівів України, керуючись Законом України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №15, ст.86; 1996 р., №3, ст.11; 1997 р., №8, ст.62) та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до наказу Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 08.06.1999 р. за №42, наказу Державного комітету архівів України від 21.06.2002 р. за №49 та рекомендацій Державного архіву Київської області, рішенням 15 сесії ІV (ХХІV) скликання Ірпінської міської ради від 30.10.2003 р. «Про реорганізацію Ірпінського міського державного архіву» Ірпінський міськдержархів реорганізовано у архівний відділ Ірпінської міської ради. Цим же рішенням затверджені Положення та структура архівного відділу.

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів», доручення Кабінету Міністрів України від 15.01.2007 р. № 564/1/1-07,  наказу Державного комітету архівів України від 05.06.2007 р. №84 “Про внесення змін до Примірного положення про архівний відділ міської ради республіканського (АР Крим), обласного значення” та листа Державного архіву Київської області від 18.06.2007 р. №01-20/189, рішенням Ірпінської міської ради №869-28-V від 16.10.2007 р. «Про затвердження Положення про архівний відділ виконавчого комітету Ірпінської міської ради в новій редакції та затвердження структури та граничної чисельності працівників відділу в новій редакції» внесені відповідні доповнення та зміни в Положення архівного відділу. Користуючись нагодою обов'язкового внесення цих змін в Положення архівного відділу, на вимогу влади було змінено назву «Архівний відділ Ірпінської міської ради» на «Архівний відділ виконавчого комітету Ірпінської міської ради».

Архівний відділ Ірпінської міської ради зареєстрований як юридична особа безбалансового утримання у складі виконавчого комітету Ірпінської міської ради відповідно до рішення Ірпінської міської ради №869-28-V від 16.10.2007 р. - Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 01.11.2007 р., ідентифікаційний код №35412394.

У 2008 році на вимогу Державної податкової служби України в Положення про архівний відділ виконавчого комітету Ірпінської міської ради внесені зміни рішенням Ірпінської міської ради №1361-40-V від 07.02.2008 р. «Про внесення змін до Положення про архівний відділ виконавчого комітету Ірпінської міської ради, затвердженого рішенням 28 сесії Ірпінської міської ради V скликання від 16.10.2007 р. №869-28-V».

Відповідно до ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.28, 29 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» архівний відділ виконавчого комітету Ірпінської міської ради здійснює управління архівною справою і діловодством в Ірпінському регіоні: м.Ірпінь, селища Гостомель, Ворзель, Коцюбинське, селище Буча. З 01.01.2007 р. селище Буча отримало статус міста та вийшло із зони комплектування архівного відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

З питань здійснення делегованих державою повноважень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства щодо зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, та здійснення управління архівною справою і діловодством на території Ірпінського регіону, архівний відділ підконтрольний Державному архіву Київської області, Державній архівній службі України в порядку, встановленому законом. Архівний відділ виконавчого комітету Ірпінської міської ради є виконавчим органом міської ради, утворений міською радою, підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові.

Архівний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами Державної архівної служби України, рішеннями Київської обласної ради, прийнятими у межах їхньої компетенції, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, прийнятими у межах їхньої компетенції, а також Положенням про архівний відділ виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

За період роботи Ірпінського архіву в ньому працювали такі працівники:

завідувач – Івахненко Іван Лук'янович (1963-1967 р.р.),

архівісти госпрозрахункової групи

                   Чехмистренко Борис Прокопович (1963-1965 р.р.)

                   Біденко Олександр Андрійович (1964-1965 р.р.)

                   Василенко Валентин Францович (1965-1982 р.р.)

 

завідувач – Дзеканська Ольга Іванівна (1967-1982 р.р.),

архівісти госпрозрахункової групи

                   Чехмистренко Борис Прокопович (1974-1978 р.р.)

Василенко Валентин Францович (1965-1982 р.р.)

 

завідувач – Абрамова Галина Петрівна (1982-1995 р.р.),

спеціаліст ІІ категорії

Бондарь Марія Василівна (1986-1995 р.р.)

архівіст госпрозрахункової групи

                   Шкаровський Віталій Олександрович (1984-1995 р.р.)

                  

начальник – Бруневич Людмила Петрівна (1995-2006 р.р.),

головний спеціаліст

Волгіна Ірина Вікторівна (1995-2006 р.р.)

архівісти госпрозрахункової групи

                   Іваніченко Юлія Валентинівна (1995-2006 р.р.)

Копач Олена Олександрівна (1995-1999 р.р.)

                   Яковенко Ганна Григорівна (1999-2004 р.р.)

         Брацюк Л.Г. (2004 р.)

Самусенко (Горчинська) Ольга Миколаївна (1999-2005 р.р.)

начальник – Волгіна Ірина Вікторівна (з 2006 - 2015р.р.).

заступник начальника

Бугайчук Ольга Василівна (2006-2015р.р.)

головний спеціаліст

Самаріна Олена Віталіївна (2008 р. по нинішній час)

архівісти госпрозрахункової групи

Копач Олена Олександрівна (2005-2008 р.р.)

Демотя Олександр Михайлович (2008 р.)

                   Кот Вікторія Віталіївна (2008-2012 р.р.)

 

На сьогодні всі повноваження, покладені на відділ, виконує колектив архівного відділу в складі двох осіб, а саме:

начальник відділу – Зброжек Людмила Вікторівна

головний спеціаліст відділу – Самаріна Олена Віталіївна


Сторінки, на які є посилання в тексті:

  1. Бруневич Людмила Петрівна  (Переглянути)
  2. Абрамова Галина Петрівна  (Переглянути)
  3. Волгіна Ірина Вікторівна  (Переглянути)