Архівний відділ

Ірпінської міської ради

Київської області

a

Послуги

Перелік послуг:

  1. Виконання запитів юридичних та фізичних осіб.
  2. Надання документів для користування в читальному залі.
  3. Надання консультацій по телефону та на особистому прийомі.
  4. Виготовлення копій (витягів) архівних документів.


Перелік запитів, що виконуються архівом:

Звернення фізичних осіб соціально-правового характеру стосуються  надання необхідної інформації про:

-         про обрання депутатами міської ради,

-         про навчання  в навчальних закладах,

-         про встановлення опіки над неповнолітніми,

-         про проживання, роботу та відрядження в Чорнобильську зону тощо.

Запити соціально-правового характеру виконуються безкоштовно. Термін виконання запитів – протягом 30 днів з дня реєстрації запиту відповідно до Закону України «Про звернення громадян».Характеристика основних видів запитів:

Тематичні запити юридичних та фізичних осіб стосуються  надання необхідної інформації про:

-         про виділення земельних ділянок,

-         про дозвіл на будівництво, добудову,

-         документи відділу містобудування та архітектури – акти обстеження домоволодінь з графічним зображенням, проекти будинків, проекти земельних ділянок тощо (як додатки до рішень рад та їх виконавчих комітетів),

-         про надання житла,

-         про постановку громадян на квартирний облік,

-         про прийняття побудованих об'єктів в експлуатацію;

-         про приватизацію земельних ділянок та житла тощо.

Тематичні запити виконуються на платній основі. Сума оплати роботи за зверненнями юридичних та фізичних осіб встановлюється згідно прейскуранту цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом виконавчого комітету Ірпінської міської ради, затверджених рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради №198 від 06.09.2011 р. Термін виконання запитів – протягом 2-4 тижнів з дня реєстрації запиту.
Інформація про консультації, що надаються:

Архівний відділ надає консультації, науково-методичну та практичну допомогу з виконання робіт по упорядкуванню документів і справ організацій, установ, підприємств, які є фондостворювачами відділу, створенню науково-довідкового апарату до архівних фондів, складанню номенклатур, положень про архівні підрозділи та експертні комісії (перелік робіт згідно прейскуранту цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом виконавчого комітету Ірпінської міської ради, затверджених рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради №198 від 06.09.2011 р.).

Відповідно до п.4.2.8 Правил роботи архівних установ України, затверджених Наказом Мінюсту України 08.04.2013 №656/5 та зареєстрованих в Мінюсті України 10 квітня 2013 року за №584/23116, в архіві розглядаються, за винятком анонімних, запити, що надходять до архіву поштою, електронною поштою, на особистому прийомі.

Відповідно до п.4.2.12. виконання запитів юридичних осіб архівний відділ здійснює у строки, встановлені законодавством або зазначені у запиті. Першочергово виконуються запити осіб, які мають встановлені законодавством пільги. Строк виконання запиту не може перевищувати 30 днів з моменту його реєстрації. У разі виконання запиту без перегляду архівних документів (за довідниками, у тому числі БД) строк його виконання становить 15 днів з дати реєстрації. Строк виконання може бути продовжений за рішенням керівника архіву, про що обов’язково інформується заявник. Загальний строк виконання запиту не повинен перевищувати 45 днів.

Відповідно до п.4.2.13 цих Правил архівні довідки, копії і витяги видаються заявнику в разі його особистого звернення до архіву за пред’явленням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу,  уповноваженій заявником особі – за наявності оформленої в установленому законодавством порядку довіреності. Отримувач розписується на звороті копії архівної довідки, копії, витягу із зазначенням своїх паспортних даних та дати отримання документа.