Архівний відділ

Ірпінської міської ради

Київської області

a

Штати

У штаті відділу 2 особи - начальник відділу, головний спеціаліст.photo
Зброжек Людмила Вікторівна

-

в архівній галузі працює з 24.03.2015 р. На посаді начальника архівного відділу працює з 01.09.2015 р.

Закінчила Переяслав-Хмельницький філіал педагогічного університету ім.Горького, педагогічний факультет за спеціальністю вчитель початкових класів. У 1996р. закінчила Київський педагогічний університет ім. Драгоманова, факультет психологія, практичний психолог. 1990-1992рр. працювала вчителем початкових класів в загальноосвітній школі. 1996-2001рр.- методист Ірпінського міського відділу освіти. 2001-2014рр.- головний спеціаліст Ірпінської міської виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

До функцій начальника відділу відноситься керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань завдань щодо реалізації державної політики архівної справи; забезпечує формування Національного архівного фонду у зоні комплектування архівного відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради;, затверджує функціональні обов’язки працівників відділу, видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого кошторису витрат на його утримання.photo
Самаріна Олена Віталіївна

-

на посаді головного спеціаліста архівного відділу працює з 13.03.2008 р. по нинішній час.

У 1987 р. Київський технологічний інститут легкої промисловості, спеціальність – машини і апарати легкої промисловості. В архівній галузі працює з 14.01.2008 р.

Головний спеціаліст відділу згідно з посадовою інструкцією забезпечує виконання запитів юридичних та фізичних осіб, веде діловодство в межах своїх обов’язків, бере участь у складанні інформаційно-пошукової тематичної картотеки фондів архівного відділу та проведенні організаційних заходів архівного відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради (семінари, наради, конференції тощо), у проведенні засідань експертної комісії архівної установи та контролює проведення експертизи цінності документів на підприємствах, в установах та організаціях; забезпечує формування Національного архівного фонду у зоні комплектування архівного відділу; складає щомісячні плани роботи та звіти про їх виконання.